AİK Yazılar AFRİKA’DA BARIŞ VE GÜVENLİK: AFRİKA BİRLİĞİ’NİN YERİ

AFRİKA’DA BARIŞ VE GÜVENLİK: AFRİKA BİRLİĞİ’NİN YERİ

Categories:

Afrika genel olarak Avrupalı ülkelerin tarih boyunca sömürdükleri bir bölge olmuştur. Bu  sömürge döneminin kıtada bıraktığı tahribatlar bağımsızlık sonrası süreçte de kendini  maalesef göstermiştir. Zayıf yönetimler, etnik kökenlerin siyasetteki önemi, keyfilik, sahip  olunan kaynakların kıtlığı hem ülkeler arasında çatışmaya hem de ülke içinde iç savaşlara  sebep olmuştur.

Giriş

Ülkelerin bir kültürü, tarihsel birikiminin oluşmamasının ve kıtada  bağımsızlığını kazanan devletlerin birbirlerine karşı güvensizliğinin oluşmasının sebepleriden biri de sömürgeci devletler olmuştur. Bölgede bir istikrarın sağlanmamış olması  da bu çatışmaları ve memnuniyetsiz, huzursuz havayı tetiklemiştir. 

Soğuk Savaş sonrası döneme bakıldığında genel olarak kuzey yarımkürede işler farklı bir  boyut kazanırken Afrika’da birçok şiddetli çatışma yaşanmıştır. Bunlardan bazıları devlet dışı  olmakla beraber ülke içindeki çatışmalarda vardır. Yaşanan bu çatışmalar sebebiyle birçok  sivil ölmüştür. Ayrıca ülkelerin ekonomileri de bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

Afrika Birliği ekonomik kalkınmanın yanı sıra bölgedeki bu güvensizlik ortamını çözmek için  Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisini yürürlüğe sokmuştur. Afrika için bir entegrasyon süreci  başlatılmıştır. Bu süreçte ekonomik ve siyasal kalkınma amaçlanmıştır. Bu entegrasyonun  kurumsallaşmasının sebeplerinden birisi ülkelerin tek başlarına bu süreçle sahip olacakları  güce ulaşmalarının zor olduğu kabul edildiği içindir.

Afrika Birliği’nin kurulmasıyla birlikte amaçlanan kolektif bir birlik oluşturmaktır. Bunu hem ekonomik-siyasal açıdan hem de toplumsal açıdan oluşturmak için çaba gösterilmiştir. Birlik kıtada yaşanan krizlere, problemlere kolektif yanıt verilmesi için düzenlemeler yapmıştır.  Kurucu yasasında belirtildiği üzere birlik üye devletlere müdahale hakkına sahiptir. Böylece  kıtada oluşan devletlerarası krizlerin çözümünde hızlı hareket edilebilmesine hem de farklı  yetkili bir mercinin oluşmaya başladığını anlayabiliyoruz.

Afrika Birliği’nin Bu Değişimdeki Yeri

Afrika Birliği 1963 yılında kurulmuştur. Devletlerin arasındaki çatışmaların yerini iş  biriliğinin alması bölgedeki refahın arttırılması ve ayrıca sömürgeciliğin izlerini silerek  Afrikalı devletlerin de uluslararası iş birliği kurabilmelerini amaçlıyordu. Soğuk Savaş  döneminde örgüt bağlantısızlar grubu arasındaydı. Bu dönemde blok çatışmalarına katılmak  yerine kıtadaki bazı devletlerarası çatışmalarda arabulucu görevi görmüştür, bazı çatışmaların  çözümünde de başarılı olmuştur.

1970’li yıllarda sorunları çözmek için devletler iş birliği yapmışlardır. Bunun sonucunda 1979 Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir. bu sözleşme kendisinde daha  önce yapılmış Avrupa ve Amerika insan haklarını örnek almıştır. Birçok aşağılayıcı duruma  karşı tavır takınmış, ırkçılık ve her konuda ayrımcılığa karşı olduklarını bildirmiştir. Bu  sözleşme self-determinasyon için de dönüm noktası olma niteliğine sahiptir.

Birlik bölgede sağlanamayan istikrar sebebiyle aktif şekilde çalışmıştır. Ekonomi için yapılan  çalışmalarda bölgede yaşanan çatışmaların olumsuz etkilerini fark ettiklerinde çatışmayı  önlemek için bir mekanizma kurmuşlardır.

Afrika Birliği Örgütü 2002 tarihinden beri Afrika Birliği olarak çalışmalarına devam  etmektedir. Kurucu yasasında prensiplerini açıklamaktadır. Asıl amaç her alanda kalkınma,  demokratik yönetimler ve barış ortamının oluştuğu istikrarlı yönetimlerdir. 

Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi

Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Komisyonu tarafından oluşturulmuştur. “APSA kıtasal,  bölgesel ve ulusal düzeyde birbiriyle ilintili bir yapıdan oluşmaktadır.” Kıtasal olarak  güvenliği sağlamaya çalışanlar arasındaki ilişki hiyerarşik değildir, daha çok birbirlerini  destekleyici şekildedir. Kıtada birçok bölgesel kuruluş vardır ve devletlerin bunlara  katılımında bir kısıtlama yoktur.

Barış ve Güvenlik Konseyinin görevi isminden de anlaşılacağı üzere bölgedeki güvenliği  sağlamak ve barış ortamında istikrarı korumaktır. Bunların sürdürülebilir olması için de ekstra  çaba göstermektedirler. Çatışmaların çözülmesi ve barışın sağlanması için gerekli olanların  oluşturulması için gereken sorumluluk Barış ve Güvenlik Konseyi’ndedir. Sağlanan barış  sonrası bunun devamlılığı için de konsey bölgede çalışmalarına devam eder. Ayrıca Afrika  Birliği’nin savunma politikasından sorumludur.

Barış ve Güvenlik Konseyi seçimle oluşturulur ve süresi dolan ülkeler tekrar aday olabilirler. “Komisyon Başkanı ile birlikte Barış ve Güvenlik Konseyi, bir üye ülkede anayasal olmayan  hükümet değişikliklerinde yaptırımlar belirleyebilmekte; terörizme karşı bölgesel ve kıtasal düzeyde faaliyetleri koordine etmekte; Birlik ile bölgesel mekanizmalar arasındaki iş birliğini    uyumlulaştırmakta ve Birlik ile BM arasında barış ve güvenliğe yönelik güçlü ortaklık  kurmaktadırlar.” Üye ülkeler komisyonun aldığı kararlara uymak zorunda ve iş birliği  konusunda yardımcı olmalılardır.

Kaynakça

Kaynak 1: KARAGÜL Soner ve ARSLAN İbrahim, Afrika’da Barış ve Güvenliğin İnşasında Kıtasal  Yaklaşım: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi, Güvenlik Stratejileri Yıl: 10 Sayı: 19

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir